Tiere zum Verkauf


Stiere


Bennet

 

 

 

Geb.: 17.11.2021

 

V: BRIX

M: Pollonia

MV: GOLGER

 


Manilo

 

 

 

Geb.: 22.11.2021

 

V: MONT BLANC

M: Cherry

MV: GERONIMO

 


Obelix

 

 

 

Geb.: 13.12.2021

 

V: OTTAWA

M: Helen

MV: ALTHOFEN

 


Oslo

 

 

 

Geb.: 16.02.2022

V: OTTAWA

M: Raphaela

MV: GERONIMO

 


Kalbinnen


Benita

 

 

 

Geb.: 17.11.2021

V: MONT BLANC

M: Bambi

MV: DARIUS

 


Pria

 

 

 

Geb.: 13.02.2022

V: MONT BLANC

M: Pia

MV: ELIZAR PS

 


Rana

 

 

 

Geb.: 05.03.2022

V: BRIX

M: Raja

MV: GOLGER

 
Kienberg 22

9433 St. Andrä/Lav.

Österreich

 

Tel.:+43 664 3220021

        +43 699 17008571

 

E-Mail: charolaisauskaernten@gmail.com